Proces Flow

[layerslider id=”70″]

Ex3 Tools

Værktøjer til at styrke processer indenfor: Visionsudvikling, Forretningsudvikling, Organisationsudvikling, Ledelsesudvikling, Personudvikling, Human Relations og Teamudvikling

e-stimate Profiler

Vi supplerer vores forståelser af mennesker og situationer med personprofiler forr bedst muligt at skabe processen omkring jer, med jer.

Fagligt Fundament

Vi har et fundament af teorier, metoder, principper og filosofier.

Fremtidens forretningsfokus er flow

Flow Mentality handler om at komme til forretningsmæssig succes på en god måde. Det sker, når medarbejderne, teams og organisationen i sin helhed oplever, at arbejdssituationerne er optimalt tilpassede den enkelte medarbejder i forhold til udfordringer og ressourcer.

Der er der fokus på at lære at håndtere udfordringer og opdage de allerede eksisterende ressourcer. Og flow har her stor indflydelse på at opnå mere arbejdsglæde og større effektivitet, som vil føre til bedre forretningsmæssige resultater. 

Skab balance mellem udfordringer og kompetencer

Samfundsmæssigt, organisatorisk, privat og personligt ”taber” mange i denne tid desværre til udbrændthed og kedsomhed, der viser sig i mange forklædninger: mistrivsel, stress, depression, angst og sygdom. 

Som menneskehed skal vi have kontakt til passion, næstekærlighed og bæredygtighed. Og at være i flow er netop at være i en særlig tilstand af balance mellem engagement og fordybelse med en fokuseret opmærksomhed. 

Hvad er flow egentlig for noget? 

Flow er meningsfuldhed, tilfredshed, styrke og oplevelsen af sammenhæng. Her mestres udfordringer i respekt for ressourcer.  

Flow er kreativitet, kultur og kommunikation sat i samspil. Forberedt læring, styrket hukommelse, foretagsomhed og innovation opnås. Flow er at være opslugt i nuet, så tids- og selvfornemmelse ændres. Flow er at være en del af…. 

Gennem arbejdet med Flow Mentality kan din virksomhed finde balancen mellem udfordringer og kompetencer.

Flow Mentality handler om at opdage samt turde omfavne medarbejdernes forskelligheder.

  • Udvikl dine og medarbejdernes styrker
  • Skab muligheder for dig og medarbejderne
  • Konkretiser svagheder
  • Find dit og jeres flow
  • Skab trivsel og effektivitet
  • Tilpas arbejdet til personen
  • Se arbejdsglæden vokse
  • Øg den forretningsmæssige værdi

Alle kommer med forskellige forudsætninger, og ved at tilgodese forskellighederne dannes grundlaget for, at proces og udbytte optimeres bedst muligt.

     

=> Hos UpNext kan vi sammen med din virksomhed skabe en sikker og effektiv Flow Mentality.

[layerslider id=”78″]

Indkøbskurv