Grøn Navigatør

Et forløb udviklet til virksomheder og organisationer, som er klar til forretningsudvikling, der sætter 2-3 af de 17 verdensmål på jeres strategiske og bæredygtige forretningsplan.

De næste år bliver afgørende for mange virksomheder, da der vil komme øget fokus på, at alle tager et ansvar. Presset kan komme politisk, men vi tror på, at vi i højere og højere grad kommer til at opleve et fokus på hele leverandørkæder og en ny generation af medarbejdere, som kommer til at efterspørge bæredygtighed på deres arbejdsplads. Det handler ikke nødvendigvis om den store pakke, men mere om ”Har du taget stilling til, hvad og hvordan bæredygtighed er en del af din virksomhed?”.

Bæredygtig ansvarlighed kommer til at have betydning for jeres branding og positionering på markedet, jeres troværdighed og tilliden fra jeres kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

UpNext er stolte af at tilbyde verificeringsforløbet Grøn Navigatør i samarbejde med Greenlight Danmark og Danmark for Målene. Forløbet tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål – og giver jer både fundamentet og indsigter til at implementere en bæredygtig strategi og forretningsplan med fokus på din virksomheds drivkraft og indre kerne – værdier, mentalitet og adfærd.

UpNext har indgået et samarbejde med Danmark for Målene, da vi begge har ambitionen om at udbrede budskabet og kendskabet til FN’s 17 Verdensmål i Danmark. Danmark for Målene har siden 2018 kørt rundt i landet og oplyst kommuner, borgere og virksomheder om, hvordan Verdensmålene kan implementeres i hverdagen – og hvordan Danmark i sin helhed i fællesskab kan gøre en endnu større forskel.

Samarbejdet mellem UpNext og Danmark for Målene tager udgangspunkt i udvikle og formidle vores Grøn Navigator-forløb og trække på viden om bæredygtig udvikling i en dansk kontekst.

Vi hjælper jeres grønne omstilling på vej, gennem grøn indstilling

 Som Grøn Navigatør vil du blive klar til at:

Udvælge 2-3 Verdensmål, som vil give bedst mening for din virksomhed eller organisation

Gå i gang med den bæredygtige forretningsplan, som vi sammen udvikler på forløbet

Skabe et fælles sprog for bæredygtighed hos jer

Nedbryde jeres bæredygtige strategi i delelementer, der gør jeres arbejde overskueligt og praksisorienteret

Formidle, hvordan I arbejder med bæredygtighed på alle niveauer – og faktisk gøre dette!

Grøn Navigator: Del 1 Verdensmålsintegrering

Lad os sammen gøre verdensmål til forretningsmål

Med dette lukkede virksomhedsseminar kickstarter vi jeres rejse gennem en samskabelsesproces omkring Det Grønne Kompas. I løbet af de tre dage vil I få indsigter i Verdensmålene, således at I kan træffe det rigtige valg om, hvilke udvalgte Verdensmål I skal arbejde med i jeres organisation.

Dette er første del af Grøn Navigator-forløbet, og kan tages selvstændigt eller som en del af det samlede forløb.

2 dages seminar + 1 dag i virksomheden

Grøn Navigator: Del 2 Virksomhedsverificering

Verificer din virksomhed som Grøn Navigator

Med dette seminar – og sidste del af den Grønne Navigator verificeringen – graver vi et spadestik dybere og udvider perspektivet i forhold til, hvordan I kommer i mål med jeres grønne dagsorden. Her er der specielt fokus på mentalitet, sammenhængskraft og adfærd. I dette seminar går vi fra tanke til handling, og skaber den grønne fremtid som I vil stå for.

Dette er anden og sidste del af Grøn Navigator-forløbet, og kan kun tages som en overbygning på del 1.

Grøn Navigator og Det Grønne Kompas

Et Grønt Navigatør-forløb tager udgangspunkt i værktøjet “Det grønne kompas”, som er et forretnings- og organisationsudviklings værktøj. Vi arbejder os igennem de elementer, der skal til for at få overblik og en konkret forretningsplan, der sætter fokus på jeres grønne omstilling.

Vi arbejder indefra og ud, når vi sammen undersøger jeres forretningsmuligheder, jeres bæredygtige styrker, jeres alliancer og skaber grobund for, at I kommer godt i gang, udvikler en bæredygtig organisationskultur og opnår en stærkere position på markedet.

Som verificeret Grøn Navigatør har du fundamentet til at gøre verdensmålene til forretnings- og hverdagsmål og understøtte grøn omstilling med grøn indstilling.

Hvem henvender Grøn Navigator sig til?

UpNext arbejder med små og mellemstore virksomheder i alle brancher og den offentlige sektor både på ledelsesplan og ude i de enkelte institutioner.

Grøn Navigatør er designet til, at du arbejder processuelt med jeres unikke problemstillinger i forhold til jeres virksomhedstype, størrelse og branche.

Kan du spejle dig i nedenstående, så kunne Grøn Navigatør være noget for dig:

 • I er nye inden for bæredygtighed og har endnu ikke en bæredygtig strategi
 • I har et ønske om at “starte forfra” med verdensmålene og bæredygtighed
 • I oplever, at det er svært at få hele organisationen med i processen
 • I ønsker at inddrage hele organisationen i arbejdet med verdensmål og bæredygtighed
 • I ønsker at blive mere klare i spyttet både internt og eksternt omkring det bæredygtige aftryk
 • I er delvist afklaret med den bæredygtige agenda, og hvilke forretningsmæssige udfordringer der er, men mangler redskaberne, sproget og visionen til at formulere en klar strategi og tilhørerende handleplaner
 • I er afklaret med den bæredygtige agenda og strategi, men mangler indspark til handleplaner, innovationsprocesser og adfærdsdesign

Det forretningsmæssige udbytte

Som Grøn Navigatør vil I have:

 • En fælles værktøjskasse til at skabe udvikling for organisationen, erhvervet og samfundet
 • Et øget kendskab til og forståelse for verdensmålenes potentiale og mangfoldighed
 • Et fælles sprog om grøn om- og indstilling
 • Et fælles fodslag, der kan kickstarte accelerationskraften
 • Et stærkt fundament til at samskabe og rykke til nyt niveau
 • Et team, som kan støtte hinanden i den kompleksitet, nu- og fremtiden udfordrer med
 • En øget oplevelse af evnen til at kunne navigere

Det samfundsmæssige udbytte

Som Grøn Navigatør kan du gøre en forskel for:

 • Den politiske dagsorden
 • Danmarks grønne ansvar
 • Dine medmennesker nu og i fremtiden
 • Dit eget liv
 • Din virksomheds samfundsansvar
 • Dine kollegers indstilling
 • Mere grøn indstilling
 • Mere bæredygtighed
 • Forståelsen af at Grøn omstilling OGSÅ er god forretning

Vil du høre mere?  

Kontakt os på følgende for en uforpligtende samtale.

+45 40 19 19 64 
info@ex3people.com 

Indkøbskurv