Grøn forretning

Øg den grønne bevidsthed og styrk din virksomheds grønne aftryk

Den grønne vision

Processen er helhedsorienteret og systematisk og byder op til kreativitet, samskabelse og refleksion med designmetoder og processer, som udfordrer konventionel kassetænkning. Vores mål er at give jer redskaberne til at nytænke og innovere på nye og eksisterende organisations- og forretningsområder. Målet er, at forandringen (på sigt) skal give mening på alle bundlinjer.

Det grønne kompas

Der er ingen tvivl om, at jo før du som virksomhed kommer i gang med grøn omstilling, jo bedre er du stillet både på den korte og lange bane. Tendensen er, at der kommer mere og mere fokus på at gøre en forskel for den grønne omstilling. Der kommer pres fra både kunder og medarbejder. Er du underleverandør til større virksomheder, vil der om kort tid blive øget fokus på, at du indgår i helheden, og at din virksomhed også har opmærksomhed på, om I driver en virksomhed med fokus på bæredygtighed.

Overordnet har vi alle en målsætning, der kommer af, at der er konkrete mål sat op i forhold til at nå FN’s Verdensmål inden 2030.

Danske virksomheder er klar til at tage ansvar – men mange savner konkrete værktøjer til at komme i gang og integrere verdensmålene i deres strategi og derved udvikle på forretningen.

Vi kan i UpNext støtte jer i denne proces. Vi benytter Det Grønne kompas, som er et procesværktøj fra Ex3 Tools & Education, hvor der arbejdes med vision, forretningsplan, strategi, mentalitet og adfærd, som skaber forandringer indefra og ud i din organisation og således imødekomme en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030 og efter.

Udvikl din forretning meden verdensmålskonsulent

Står du som mange andre overfor, at bæredygtighed skal på dagsordenen i virksomheden, så er FN’s 17 verdensmål et godt sted at starte. Med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål kan vi øge jeres virksomheds bæredygtige bevidsthed – og gøre verdensmålene til strategiske forretningsmål.

Konsulenter fra UpNext kan hjælpe dig med at afklare, udvikle og implementere verdensmålene og dermed skabe bæredygtighed i din kerneforretning. Med vores assistance kan jeres virksomhed udvikle kulturen, mentaliteten og adfærden, der sikrer, at I nytænker jeres vision, forretningsplan og de produkter og processer, som er jeres vej mod en mere grøn omstilling – eller som vi kalder det: Green Business.

Målet er, at I får øje på, at der er flere bundlinjer, som baner vejen for en succesfuld forretning.

Med grønne processer kan du opnå:

Med hjælp fra Det grønne kompas skaber vi dialog om vision, virkefelt, retning, værdier, relationer, rammer, valg og resultater.

Konsulenten giver jer indspark, inspiration og metoder til, hvordan I kan arbejder med bæredygtig forretningsudvikling i jeres unikke situation. Processen vil identificere konkrete verdensmål, som I kan arbejde videre med.

Resultatet kan for eksempel være

Grøn indstilling

Mere kreativitet og nytænkning

En ny forretningsmodel – eller gentænkning af eksisterende

(Re)branding

Ny CSR-politik

Bæredygtige investeringer

Processen

Alt efter dine behov og ønsker planlægger UpNext-konsulenten og I en proces, som på effektiv vis kommer rundt om de mest oplagte udfordringer. Vi kan “starte forfra” med forretningsstrategien og eksistensgrundlaget – eller tage fat på konkrete udfordringer og muligheder, virksomheden oplever.

Undervejs vil I dog opleve, at retningen kan ændre sig, og nye udfordringer kan dukke op. Så hvis du er klar til grøn omstilling, har et drive på bæredygtighed og er åben for at lade nye perspektiver komme til syne, så er denne proces en vej til nytænkning og grøn omstilling og indstilling.

Forløbets længde og pris vil variere alt efter, hvilket behov I har – og hvad jeres interne ressourcer tillader.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder helhedsorienteret med hele virksomheden og har et mål om at understøtte jer i at skabe værdi internt og eksternt i virksomheden.

UpNext-konsulenten arbejder med udgangspunkt i verdensmålene og har dertil en stor værktøjskasse med forretningsmodeller, teorier og metoder, som kan forandre jeres forretning.

UpNext-konsulenten hjælper dig med at sætte fokus på din vision, mission og værdisæt. Hvad er jeres drivere for grøn omstilling? Hvad gør I allerede? Hvad er de lavt hængende frugter? Hvordan understøtter medarbejdernes mentalitet en grøn omstilling? Hvordan understøtter jeres ledelse en grøn omstilling? Understøtter jeres virksomheds formål og strategi en mere bæredygtig fremtid?

Åbningstider 

Mandag-torsdag: 8:30-16:00
Fredag: 8:30-15:30

Indkøbskurv