e-stimate profiler

Personprofiler er en genvej til bedre indsigter, samarbejde og kommunikation

UpNext og e-stimate

Vi har i UpNext valgt at benytte os af e-stimate personprofiler og profilværktøjer i kombination med Ex3 Tools.  Dette er et bevidst valg vi har gjort, baseret på mange års erfaring i arbejdet med profilværktøjer samt at vi ønsker at anvende den nyeste forskning og viden indenfor området.

e-stimate profilværktøjerne er danskudviklet i samarbejde med psykologer fra Aarhus Universitet og internationale specialister og psykometrikere. Profilernes teoretiske fundament er de internationalt anerkendte teorier omkring evolutionspsykologi, Adlers “Psychological Types”, samt Big Five.

Vi bruger værktøjet til jeres udvikling

Vores erfarne konsulenter står klar med effektive og skræddersyede løsninger til netop jeres virksomheds behov og udfordringer. Vi afklarer sammen med jer, hvordan vi og vores profiltest og værktøjer med udgangspunkt i den konkrete situation I står i, kan understøtte jeres proces bedst muligt, hvad enten det er forretnings- eller organisationsudvikling, rekruttering eller udvikling af ledere, teams eller medarbejdere det handler om.

Læs nedenfor mere om de enkelte profiler og/eller kontakt os for at høre hvilke profiltest og værktøjer der understøtter dit behov bedst.

e-disc profilen

e-disc-profilen er designet til at synliggøre respondentens foretrukne adfærd. Alle mennesker har aspekter af fire forskellige adfærdsmønsterretninger (de fire farver – rød, gul, grøn og blå), dog i forskellig grad. Derfor er hver profil unik, og anviser respondentens primære og essentielle styrker.

Til hvilken proces?

UpNext anbefaler e-disc i forbindelse med sammensætning af projektgrupper, coaching af medarbejdere og i forhold til at styrke kommunikationen og samarbejdet.

e-interpersonal profilen

e-interpersonal profilen beskæftiger sig ligesom e-disc med adfærd og præferencer. Det er en dybdegående profil af respondenten. Profilen går ind og belyser respondentens primære styrker og mest typiske adfærdsmønstre, herunder hvordan respondentens samspil med andre ser ud.

Til hvilken proces?

UpNext anbefaler e-interpersonal til rekruttering på leder og mellemlederniveau, samt til leder- og medarbejderudvikling i forbindelse med teamudvikling, coaching og sparringssamtaler.

e-fivefactor profilen

e-fivefactor er vores mest omfattende og dybdegående profilværktøj, idet den afdækker op til 30 personlighedstræk. Profilen beskriver dermed de dybere bevæggrunde bag forskellige handlinger. Den belyser de grundlæggende personlighedstræk samt en dybdegående beskrivelse og indsigt i integritet, succesfaktorer og risikofaktorer. Ved særligt betroede stillinger kan der også arbejdes med personlighedens skyggesider.

Til hvilken proces?

UpNext anbefaler e-fivefaktor til rekruttering på leder og specialist niveau og udvikling på ledelsesniveau. e-fivefaktor kan klarlægge et dybere psykologisk aspekt indenfor robusthed, målrettethed, risikofaktorer, integritet og eventuelt skyggesider.

Teamprofilen

Teamprofilen er oplagt at anvende ved sammensætning af teams & projektgrupper. Samt ved rekruttering af teammedlemmer til eksisterende teams – eller til omplacering af medarbejdere i virksomhedens afdelinger.

Til hvilken proces?

UpNext anbefaler en teamprofil i forbindelse med sammensætning af teams og projektgrupper, samt ved rekruttering af nye teammedlemmer, for at sikre at teamet styrkes med en tilpas forstyrrelse.

IQ-Potential

En IQ-test måler en respondents evne til at analysere og løse komplekse opgaver, og den er derfor vigtig i organisatoriske sammenhænge. Stillinger med betydelig kompleksitet og en lav grad af rutine stiller højere krav til en medarbejders intelligens og evne til at lære.

Til hvilken proces?

UpNext anbefaler en IQ-potential test i forbindelse med rekruttering af direktører, topledere og specialister.

e-asy 360

e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder.

Til hvilken proces?

UpNext anbefaler en e-asy 360 når der skal sættes fokus på lederens evner til at performe, skabe sammenhængskraft og samarbejde ind i et team af andre ledere

Lad os sammen finde den bedste løsning til jer

Indkøbskurv