Mellemleder-udviklingsnetværk

Opnå endnu mere  gennemslagskraft som mellemleder. Målet er at give dig både et stærkt netværk og et personligt, fagligt og relationelt fundament til at løse dine opgaver samt udleve et bæredygtigt arbejdsliv.

Vi har sat 2 branddygtige kvinder sammen, som med deres mange års erfaring som mellemledere, konsulenter og coaches sætter rammerne for dette udviklingsnetværk for mellemledere.

Er du klar til at bliv udfordret og udviklebåde dit faglige og personlige ledelsesfundament….

Mellemleder med lederstyrke

I dette udviklingsnetværk vil du høste gevinsterne både ved netværket og forløbets opbygning med fokus på din udvikling, hvor du vokser fagligt, personligt og relationelt.

Sammen skal vi udforske den kompleksitet, du som mellemleder møder i din hverdag i arbejdet med mennesker, teams, ledere og organisationer. Dette udviklingsnetværk tager afsæt i Annette Klausen Bengtsson’s bog ”Benspænd for mellemledere” og Ex3 Ledelsesdiamanten, som er udviklet med afsæt i mange års erfaring med ledelse og konsulentarbejde. Udviklingsnetværket vil styrke dig i din ledelsesposition, udvikle dig personligt og fagligt som leder og træne dine ledelsesevner til at navigere i din ledelsesrolle.

Du vil møde en rigdom af metoder til at styrke dit fundament som leder. Dette sker bl.a. via tidsrelevante og indsigtsgivende indlæg, netværkssparring, Buddyteams, værktøjer samt berigende dialoger og refleksioner og dernæst handlinger, som er med til at styrke dig i din position som mellemleder.

Gode netværksrelationer er gensidige. UpNext HR-netværket bygger på en positiv grundtone og en åben og respektfuld mentalitet. Vi tror, at det er det bedste udgangspunkt for at relatere med andre mennesker, for at opnå synergi, for at kunne berige og blive beriget.

Gennemgående arbejder vi med Pay it Forward, som en måde at integrere en stærk CSR-profil, som en del af organisationer. Konkret betyder det bl.a., at en del af din betaling går til et formål, som I som netværk vælger i bedste giv det videre stil.

Vi ser frem til at berige og blive beriget af dig

Kan du genkende disse udfordringer?

 • Du er usikker på, hvordan du bedst bruger din tid som leder
 • Du oplever, at dine intentioner og ambitioner drukner i drift
 • Du er splittet i opgaveløsning mellem drift og ledelse
 • Du mangler overblik, hvad der et vigtigst som leder
 • Du vil gerne levere bedre resultater
 • Du syntes, at det er svært at prioritere din opgaver
 • Du vil gerne have mere indflydelse
 • Du vil gerne styrkes personligt, fagligt og relationelt i din ledelsesrolle
 • Du oplever, at det er svært at gøre dine resultater synlige i organisationen
 • Du mangler et sted, hvor du kan sparre med ligesindede

Lad os se, hvad netværket kan gøre for dig…. Og din virksomhed…

 • Du bliver styrket i din mellemlederrolle personligt, fagligt og relationelt
 • Du bliver bedre til at balancere mellem drift og ledelse
 • Du kan øge din og dit teams effektivitet
 • Du bliver understøttet i din succes med udførsel af dine daglige arbejdsopgaver
 • Du kan bidrage til bedre strategisk sparring
 • Du kommer til at træde mere i karakter som leder
 • Du bliver bedre til at eksekvere og dermed levere en bedre bundlinje
 • Du kommer til at stå mere troværdig i din lederrolle
 • Du bliver understøttet i din personlige, faglige og relationelle udvikling via bl.a. Buddy teams
 • Du får nye spændende og værdifulde sparringspartnere og relationer

Program Mellemleder-udviklingsnetværket

 1. Hvordan har du integreret dine indsigter siden sidst?
 2. Kort oplæg – dagens tema
 3. Dialog og refleksion – hvad betyder dette for dig i dit job?
 4. Sparring
 5. Afslutning og dagens læring

Mødegange, tid og sted

Prisen inkluderer

 • 10 mødegange fordelt over 10 måneder á 5 timer fra kl. 8.30-13.30
 • Individuel personprofil og tilbagemelding med fokus på din rolle
 • Linkedin netværksgruppe
 • Drikkevarer, snack og sandwich til frokost

Vi starter i august og holder julefri i december

Datoer

Kommer snart.

Tovholdere på UpNext Mellemleder udviklingsnetværket: 

Rikke Nørgaard COO Ex3

“Jeg har med udgangspunkt i en lang karriere indenfor både det offentlige og det private samt i mange brancher som mellemleder, udviklingskonsulent, konceptudvikler, facilitator og karrierecoaching været med til at udvikle Ex3 modellerne og konceptuere Ex3.

Med flere uddannelser og mange års erfaring indenfor karriere- og organisationsudvikling, samt ledelse i bagagen har jeg arbejdet med alle niveauer af organisationer med fokus på det bæredygtige arbejdsliv.

Jeg har et skarpt øje for sammenhænge og er optaget af samfundsmæssige strukturer, diversitet, kulturskabelse og af, hvordan vi sætter rammerne for et bæredygtigt arbejdsliv og bliver bedre til at træffer bevidste valg.”

Annette Klausen Bengtsson 

“ Jeg er uddannet indenfor spedition og logistik, og har været logistikchef, med ansvaret for både funktionærer og timelønnede medarbejdere. Med andre ord har jeg været mellemleder i praksis gennem rigtig mange år.

Jeg har efterfølgende uddannet mig til NLP Master Practitioner, og NLP Master Trained Coach, og taget et hav af kurser indenfor forskellige psykologiske retninger. Med det kan jeg koble teori til min erfaring, og hurtigt gennemskue, hvilke mentale processer, der spænder ben, og hvad der skal til for at komme forbi forhindringerne.

Jeg har arbejdet med udvikling af mellemledere i 10 år og har skrevet bogen ”Benspænd for mellemledere” som omhandler nogle af mellemlederens største udfordringer og succeser, når de rigtige rammer er sat.”

HR-netværksgruppens temaer

 1. Mellemleder netværksmøde – Mellemleder-Rollen
  Her udforskes mellemlederrollen – det faglige, det personlige og det relationelle med Ex3 Explore, Extend, Exceed tilgangen. Vi sætter denne dag fokus på at få en fælles forståelse af, hvad du som mellemleder kan gøre af forskel for fundamentet, potentialet og sammenhængskraften i en organisation.
  Som en del af dette netværk får du en personprofil. Der vil første mødegang blive givet en fælles intro til personprofil, som følges op af en online tilbagemelding på den enkeltes personprofil, med fokus på det faglige det personlige og det relationelle udtryk set i forhold til din mellemlederrolle.
 1. Mellemleder netværksmøde – Din evne til at selektere
  Som mellemleder navigerer du mellem det strategiske, det taktiske og det operationelle. Din kontaktflade er stor, og du kan føle dig på overarbejde i at balancerer mellem ledelse, drift og mulighed for indflydelse. Du står konstant i prioriteringens dilemma og er usikker på om du tager de rigtige valg. Vi udforsker derfor hvilket fundament du skal selektere ud fra. Her kigger vi på vision, lederskab, paradigme og helhedssyn. Du får rig mulighed for at koble det til din egen organisation.
 1. Mellemleder netværksmøde – Din evne til at perspektivere
  Som mellemleder kan du føle, at du bliver fanget imellem flere perspektiver. Du står et sted, hvor du både skal lede ned og lede op. Du bliver rykket i fra mange vinkler. På dette netværksmøde udforsker vi, hvordan du som mellemleder kan styrke dig gennem værdier, æredygtighed, navigation og kapitalforståelse.
 1. Mellemleder netværksmøde – Din evne til at inspirere
  At være mellemleder kan beskrives som den lim, der får organisationen til at hænge sammen fra det strategiske til det operationelle niveau. Du står i orkanens øje og din evne til at inspirere, motivere og skabe ejerskab kan gøre en kæmpe forskel. Dagens ord er formål, ejerskab, italesættelse og nyskabelse.
 1. Mellemleder netværksmøde – Evne til at relatere
  Du har som mellemleder mange kontaktflader og din evne til at skabe stærke og tillidsfulde relationer har stor betydning for hvordan du bliver mødt som leder. Denne gang skal vi tale om kultur, væredygtighed, værdiskabelse og tillidsdannelse. Temaer som handler om dig og hvordan du bringer både dit eget, dine medarbejderes og din organisations potentiale i spil.
 1. Mellemleder netværksmøde – Evne at integrere
  Dette møde handler om at favne helheden. At integrere handler således om at navigerer i en kompleksitet, hvor der er mange opgaver og interessenter. Det er evnen til at få delelementer til at arbejde sammen. Vi taler ind i dette med en snak om Flow, følgeskab, iscenesættelse og samskabelse. Vi skal sammen undersøge de gode succeshistorier og lære af hinandens erfaringer.
 1. Mellemleder netværksmøde – Evne at transformere
  Alle ledere har forandringer som et vilkår i deres ledelsesliv. Det er således vigtigt at kunne stå stærkt i sig selv som leder, når både forudsete og uforudset forandringer opstår og se forandringer som udvikling. Vi skal denne dag både tale om meningsskabelse i forandringer, mestring og to højaktuelle fokuspunkter, når vi taler om udvikling. Nemlig bæredygtighed og vækst.
 1. Mellemleder netværksmøde – Mellemlederen og den grønne omstilling
  Et af tidens fokusområder er grøn omstilling. Du har i dette felt en central rolle i at bruge alle dine essentielle evner og oversætte strategi til noget der engagerer og motiverer medarbejderne. Du har en afgørende betydning for at styre skibet efter den retning som er sat og bidrage til at alle små og store resultater bliver synlige på alle niveauer. Så vi besøger bl.a. de 17 verdensmål, grøn omstilling og grøn indstilling. Her vil vi bruge modellen Det Grønne Kompas til at få belyst hvad det betyder for din rolle som mellemleder og hvordan du kan gøre en forskel.
 1. Mellemleder netværksmøde – Mellemlederrollen og de 6 evner
  Modellen vi har arbejdet med, hedder Ledelsesdiamanten. Vi ser de 6 essentielle ledelsesevner som den facetslibning som skal til for at stå fokuseret, troværdigt og tillidsfuldt i sin ledelsesrolle. Så denne dag samler vi trådende og bruger hinanden til at få øje på den udvikling hver især har været igennem.
 1. Mellemleder netværksmøde – Mellemlederen og sammenhængskraften
  Vi runder af og tager en status på din faglige, personlige og relationel udvikling hen over året. Vi sætter vision for dit/jeres næste år som mellemleder og sender dig afsted med et større netværk og sammenhængskraft til at du får succes i din mellemlederrolle.

TILMELDING

Mellemleder-udviklingsnetværk

Styrk dig i din position som mellemleder og få værktøjer, indsigter og nye sparringspartnere til at sætte de bedste rammer for dine resultater. 

Pris: 24.995 kr. (ekskl. moms)

(pris incl. moms kr. 31.244)
 early bird pris – 10%

Indkøbskurv