Human Relations

Human Relations

Uanset, hvor I er, i forhold til jeres vision og på jeres vej, kan “det” at få en “udefra” skabe nye relationer til allerede opnåede resultater, erfaringer og udfordringer – og give helt nye perspektiver. Processerne kan være længerevarende eller blot intense og øjeblikkelige. Sammenhængskraften vil være bærende. Positionen for vores indsats hos jer vil give jer mulighed for, at I kan sætte fokus på jeres kernebusiness og/eller vi kan understøtte jeres allerede velfungerende HR i en presset tid.

Vi er blot mennesker, som møder mennesker, og sammen skaber vi udvikling

Det er vores tilgang, når vi faciliterer konsulentydelser. Her bruger vi vores mange års erfaring til at skabe et trygt og udviklende forløb for dig og din organisation. Vi er ‘både og’-konsulenter, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i både det, som virker for jer, og de mennesker, der får det til at virke, samtidig med at vi sammen finder nye og effektive veje til at udleve jeres udvikling. Vi anerkender og ærer den rejse, som I er på, og hvor I gerne vil hen. Vi er nemlig konsulenter i samskabelse, og vores mål er at sikre, at I når jeres mål og skaber en sammenhængskraft, der kan få jer til nye højder.

Vi har løsninger til:

Teamet

Et team er i gang med en workshop

Teamudvikling

Oplever I udfordringer med kommunikation og samarbejde i jeres teams? Er der sket ændringer i teamstrukturen? Det kan være udfordrende at skabe gode og effektive teams. Vores konsulenter står klar til at assistere jeres virksomhed i den helt rigtige teamudvikling, som er successkabende.

De fleste virksomheder arbejder med teams, da resultaterne ofte afspejler overvejelser, validitet og omhyggelighed – hvilket er elementer der opstår i en teamproces hvor flere hoveder skal arbejde tæt sammen om et fælles mål. For at opnå bedst muligt samarbejde i en teamproces er det vigtigt at se på hinandens styrker, svagheder, ressourcer og personligheder. Kun sådan dannes det stærkeste fundament for en udbytterig og effektiv indsats.

Når et samarbejde skal udvikles, drejer det sig om optimering og effektivisering af samspil og modspil parterne imellem. En fælles agenda og mål, hvor alle kender deres rolle og udnytter egne samt hinandens kompetencer til fulde.

Teamarbejde har ikke en fast form, den har sit omdrejningspunkt i arbejdspladsens kultur, organisering og arbejdsgange – derfor kan disse også være punkter der kan optimeres eller vurderes inden et konkret teamarbejde etableres.

Et team er ikke blot et samarbejde. At være et team kræver forskellige færdigheder og kompetencer, og heri en klar strategi og overblik over hvordan hver især udnytter samt komplementerer hinanden bedst. Det er især vigtigt at man sammen får afklaring på hvilke ressourcer hvert teammedlem sidder med, og at ressourcerne bliver brugt optimalt i teamprocessen.

Det er derfor ekstremt vigtigt inden man sætter et team sammen, at man har vurderet teammedlemmerne nøje, for at opnå bedst mulig indsigt i hvordan gruppens struktur, arbejdsmåde, styrker og svagheder ser ud. På den måde skaber man de bedste rammer for godt samarbejde og fremtidig succes med målsætninger.

Vi vil gennem stærke og håndgribelige værktøjer give jer redskaberne til at se ind i et nyt eller allerede eksisterende team. Ved dybere indsigt opstår optimeringsmuligheder som før var skjulte. Vi arbejder både med gruppesamtaler, individuelle samtaler, hjemmeopgaver og profilværktøjer for at give jer, den mest kompetente rådgivning og sparring om hvordan I bedst udnytter jeres forskelligheder, styrker og heri også komplementerer hinandens svagheder.

Vi kan assistere i sammensætning af nye teams eller eksisterende, samt vejlede i hvordan teammedlemmerne bedst skal samarbejde for at skabe den bedste dynamik. Derudover kan vi være med i rekruttering af et nyt teammedlem, samt gøre processen og overgangen nemmest for alle parter. Vi hjælper også gerne med at styrke kommunikationen, og konflikthåndtering blandt medlemmerne.

Alt i alt, kan vi tilgå alle aspekter i en teamproces – med henblik på optimering, effektivisering og forøget arbejdsglæde.

Vi kan i samarbejde med jer, sammensætte en pakkeløsning ud fra jeres behov

 
 • En introducerende samtale, hvor vi lytter til jeres situation og behov. Herudfra lægger vi en plan for hvor mange konsulenttimer i ønsker, hvilke profiler der er relevante for jer, og hvilke områder i ønsker at tackle.
 • Med i pakken får i én eller flere af e-stimates profiler, der dykker ned i respondenternes præferencer på forskellige områder.
 • En afsluttende samtale, hvor vi gennemgår resultaterne af respondenternes profiler. Denne samtale kan både foregå som en gruppesamtale eller flere/en individuel coaching.
 • Workshops/Foredrag
 • Udarbejdelse af handleplan eller/og strategi

I forbindelse med teamudvikling anvender vi oftest en eller flere af nedenstående profilværktøjer:

Konflikthåndtering

Skal jeres virksomhed være bedre til at løse konflikter, eller blot forebygge dem. Skab arbejdsglæde blandt medarbejdere og en åben tilgang til dialog. På den måde kan I sikre fremtidig stabil arbejdsglæde og opnå nye udviklingsmuligheder som kan være vejen til succes.

I det moderne arbejdsliv er konflikter en uundgåelig størrelse. Konflikter skal anskues som udfordringer i stedet for problemer, da udfordringer kan håndteres og løses, og herunder ses som en mulighed for at blive klogere og udvikle sig. Konflikter kan ruske op i indgroede vaner og skabe en ny opmærksomhed – som kan være mulighedsskabende. Det er vigtigt at tage hånd om konflikter, da konflikter kan udgøre en risiko for udvikling af stress eller sågar føre til mobning.

Når en konflikt opstår er det vigtigt at gribe fat i udfordringen hurtigt, her skal det vurderes hvilke uenigheder der ligger til grund for konflikten, og på den måde finde en løsning. Forskellige typer af konflikter kræver forskellige løsninger, og skal vurderes hvilket sted i organisationen der skal tages fat.

Hele arbejdspladsen skal påtage sig den opgave at sikre en god håndtering af konflikter, og få noget konstruktivt og brugbart ud af eventuelle konflikter. For at sikre bedst konflikthåndtering er det en forudsætning at skabe gode rammer for dialog, skabe tillid samt adskille delene i konflikten, hvis konflikten indeholder flere elementer.

Det kan være en udfordring for medarbejdere at turde sige sin mening, hvilket kan resultere i at “tale efter munden” hvilket konflikten ikke bliver løst af, samt der er ingen progression. Derfor kan spørgerammer hvor medarbejderen kan føle sig tryg og ikke presset af normer, usikkerhed eller mistillid, være brugbare da det skaber et miljø hvor deres oprigtige mening kan blive tilkendegivet.

Vi kan assistere jeres virksomhed på flere måder i en konflikthåndtering, vi kan i samspil med jer være proaktive inden eventuelle konflikter opstår, ved at udarbejde personprofiler på medarbejderne, for at få overblik over hvor eventuelle konflikter kan opstå. Vi kan hjælpe jer med sammensætning af teams, som indeholder alle vigtige aspekter, så teamet på den måde skaber den bedste grobund for succes. Vi afholder coachingsessioner med enkelte eller grupper afhængig af jeres behov og situation. Uanset om i står i en konkret situation der kræver omsorg og indblik, eller om i blot vil forebygge og skabe en åben og tillidsfuld virksomhed, hvor medarbejderne kan føle sig trygge – så står vi klar til at hjælpe jer.

En pakkeløsning kan indeholde:

 • En introducerende samtale, hvor vi lytter til jeres situation og behov. Herudfra lægger vi en plan for hvor mange konsulenttimer i ønsker, hvilke profiler der er relevante for jer, og hvilke områder i ønsker at tackle.
 • Med i pakken får i én eller flere af e-stimates profiler, der dykker ned i respondenternes præferencer på forskellige områder.
 • En afsluttende samtale, hvor vi gennemgår resultaterne af respondenternes profiler. Denne samtale kan både foregå som en gruppesamtale eller flere/en individuel coaching.
 • Workshops/Foredrag
 • Udarbejdelse af handleplan eller/og strategi

I forbindelse med konflikthåndtering anvender vi oftest en eller flere af nedenstående profilværktøjer:

Lederskabet

Undervisning i en lederuddannelse

LEDERUDVIKLING

Er du interesseret i at booste din performance som leder, opnå nye indsigter og skabe din egen udvikling så du kan blive den bedste leder, og skabe glade og tilfredse medarbejdere?

Ledelsen er grundstenen i enhver organisation, og der ses en tydelig sammenhæng mellem ledelsen og en organisations evne til at præstere. Men hvorfor kan det være svært at lede? Ledere står hver dag i en rolle, hvor de skal sætte langsigtede mål, skabe resultater, skabe en god arbejdskultur hvor medarbejdere trives, holde sig ajour på diverse tendenser og metoder og have et overordnet stærkt brand. De skal både kunne udvikle sig, og på samme tid kunne holde fast i virksomhedens grundværdier og fundament. Der er altså mange krav til ledelsesopgaven, og dermed også mange områder hvor det kan gå galt. At fokusere på at udvikle ledelsen er derfor en god investering i jeres virksomheds fremtidige succes.

Selvforståelse er nøgleordet for vores arbejde med ledelsesudvikling. Vi hjælper jeres ledelse med at opnå højere selvindsigt, hvor vi sammen bliver klogere på områder hvor jeres ledelse excellererer og hvor der er udviklingspotentiale. I vil her lære, at der ikke kun findes én god ledelsesstil, men flere tilgange til ledelse. Vi kan også hjælpe jer med at blive bedre til at forstå andre mennesker, eksempelvis jeres medarbejdere eller samarbejdspartnere.

En pakkeløsning kan indeholde:

 • En introducerende samtale, hvor vi lytter til jeres situation og behov. Herudfra lægger vi en plan for hvor mange konsulenttimer i ønsker, hvilke profiler der er relevante for jer, og hvilke områder i ønsker at tackle.
 • Med i pakken får i én eller flere af e-stimates profiler, der dykker ned i respondenternes præferencer på forskellige områder.
 • En afsluttende samtale, hvor vi gennemgår resultaterne af respondenternes profiler. Denne samtale kan både foregå som en gruppesamtale eller flere/en individuel coaching.
 • Workshops/Foredrag
 • Udarbejdelse af handleplan eller/og strategi

I forbindelse med virksomhedsvækst anvender vi oftest en eller flere af nedenstående profilværktøjer:

Organisation

ORGANISATIONSVÆKST

At vækste og indføre god organisationsudvikling kræver indsigt, gåpåmod, visioner og stærke bevæggrunde. Det sker i dialog, tillid og samarbejde og stærke konkrete handleplaner. Er det en udfordring at komme i gang med, eller er processen gået i stå, så hjælper vi jer gerne videre i processen.

Virksomhedsvækst er en gennemgribende optimering af samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformer. Topledelsen står for iværksættelsen og gennemføres herefter i alle organisationslag.

Det handler om at opnå indsigt i organisationens kommunikation, samarbejde, ledelse og motivationsfaktorer, som kan bruges til at effektivisere kultur, struktur, arbejdsgang og ledelsesform internt i virksomheden. Svigtende effektivitet blandt medarbejdere kan skyldes flere ting, oftest skyldes det lukkethed, dårlig kommunikation samt manglende ansvarlighed i organisationslagene. For at fungere optimalt, er der et fundamentalt behov for viden om hvordan andre oplever adfærden i virksomheden. Hvis organisationen er præget af usikkerhed, frygt og mistillid opnås denne information ikke.

I mange virksomheder hersker der fra medarbejdernes side frygt for hvad chefen tænker, manglende forventningsafstemning, frygt for hvad kolleger mener, frygten for at dumme sig, isolation og sågar arbejdsløshed. Alt dette kan være elementer der bidrager til en misvedligeholdt intern kultur, samt manglende oprigtig feedback til topledelsen. Hvis dette skal modvirkes skal ledelsen gennem strategi og adfærdsændrende tiltag fremelske et arbejdsklima der er præget af tillid, åbenhed og ansvarlighed.

Det kræver en stor indsats af virksomheden at skabe en omfavnende kultur, at motivere medarbejdere. Faktorer der er tegn på at organisationen ikke fungerer i fuld flor er; ineffektivitet, langsommelighed, dårligt/middelmådigt samarbejde, mangel på fleksibilitet eller store skel mellem afdelinger. En anden grund kan være, på trods af at organisationen fungerer godt, blot har behov for et løft til et højere niveau for at imødegå nye udfordringer eller tiltag.

Vi kan assistere jer med at analysere jeres arbejdsmiljø og interne kultur, og komme med konkrete optimeringsmuligheder I kan bruge fremadrettet. Et godt internt miljø motiverer og skaber høj arbejdsglæde hos dine ansatte, som direkte kan måles på effektiviteten. Vi kan ydermere give jer værktøjer til at indhente manglende feedback fra medarbejdere og interessenter som kan være ramme for nye udviklingstiltag i virksomheden.

Vores fornemste opgave som jeres konsulent er at give jer redskaber og værktøjer til nemmest at optimere og effektivisere i virksomheden. Vi står klar med profiler, spørgerammer, coaching og vejledning til næste skridt for jer. Vi assistere gerne i udarbejdelsen af en konkret handleplan hvis I ønsker det.

En pakkeløsning kan indeholde:

 • En introducerende samtale, hvor vi lytter til jeres situation og behov. Herudfra lægger vi en plan for hvor mange konsulenttimer i ønsker, hvilke profiler der er relevante for jer, og hvilke områder i ønsker at tackle.
 • Med i pakken får i én eller flere af e-stimates profiler, der dykker ned i respondenternes præferencer på forskellige områder.
 • En afsluttende samtale, hvor vi gennemgår resultaterne af respondenternes profiler. Denne samtale kan både foregå som en gruppesamtale eller flere/en individuel coaching.
 • Workshops/Foredrag
 • Udarbejdelse af handleplan eller/og strategi

I forbindelse med virksomhedsvækst anvender vi oftest en eller flere af nedenstående profilværktøjer:

 • Kulturanalysen
 • e-asy360

Rekruttering

Synes du det kan være svært at at overskue en rekrutteringsproces, og er du bange for at vælge den forkerte til jobbet? Det er udfordrende og kan være utrolig ressourcetungt. Vi kan guide og hjælpe jer i den svære beslutningstagen, og sikre jer kvalificerede valg.

Medarbejderne er en organisations væsentligste ressource. Det er derfor afgørende, at organisationen får ansat de rette kandidater, som kan give organisationen værdi og profit.

I dag skifter medarbejdere arbejdsplads i højere grad end nogensinde før. Det kan der være mange grunde til, men ikke desto mindre har egenskaberne loyalitet, tilfredshed og trivsel større tyngde end tidligere. Det vigtigste aspekt i rekrutteringsprocessen, er at finde og sikre fastholdelse af medarbejdere. Hvis en medarbejders kompetencer passer til stillingen, så er sandsynligheden for at medarbejderen har lyst og motivation til at blive i organisationen ud i fremtiden langt større.

Derudover kan rekrutteringsprocessen både være lang, vanskelig og omkostelig specielt, hvis det er den forkerte personen, der bliver ansat. Det er derfor vigtigt at ansætte den rette første gang, så organisationen sparer sine ressourcer, og opnår størst succes.

Vi starter altid rekrutteringsforløbet med at have en samtale med jer, hvor vi lytter til jeres situation, behov og ønsker. Herefter skal I tage stilling til hvilken rolle vi skal spille i processen. Dette kan gøres på mange måder, eksempelvis:

 • At vores dedikerede konsulenter anvender deres ekspertviden og deres netværk, og således overtager jeres rekrutteringsproces. Vi tager os kort og godt af alt det praktiske arbejde, og sparer jer derfor for tid og energi. I dette tilfælde scanner vi markedet efter relevante kandidater, og præsentere derefter forskellige muligheder. Afslutningsvist tager I et valg om, hvilken kandidat der er den rette for jer.
 • At vi agerer som sparringspartner til jeres virksomhed, hvori vi på sidelinjen rådgiver jer i jeres rekrutteringsproces. Her hjælper vi med at omsætte jeres ønsker til konkrete kompetencer, så I er bedre rustet til at facilitere en målrettet rekrutteringsproces. Når I skal til ansætte en kandidat, kan vi rådgive jer om hvilken kandidat vi mener bedst opfylder jeres behov og krav.

Ovenstående er blot eksempler på forskellige roller vi kan tage i rekrutteringsprocessen. Det kan også være, at I har brug for en mellemting, hvilket vi også kan finde ud af. Vi skræddersyer vores rolle i forløbet efter jeres situation og behov.

En pakkeløsning kan indeholde:

 • En introducerende samtale, hvor vi lytter til jeres situation og behov. Herudfra lægger vi en plan for hvor mange konsulenttimer i ønsker, hvilke profiler der er relevante for jer, og hvilke områder i ønsker at tackle.
 • Med i pakken får i én eller flere af e-stimates profiler, der dykker ned i respondenternes præferencer på forskellige områder.
 • En afsluttende samtale, hvor vi gennemgår resultaterne af respondenternes profiler. Denne samtale kan både foregå som en gruppesamtale eller flere/en individuel coaching.
 • Workshops/Foredrag
 • Udarbejdelse af handleplan eller/og strategi

I forbindelse med virksomhedsvækst anvender vi oftest en eller flere af nedenstående profilværktøjer:

 •     IQ potential
 •     e-interpersonal
 •     e-disc
 •     e-fivefactor (på ledelsesniveau)

TALENTMATCH

Det er ikke altid lige nemt at navigere arbejdsmarkedet og finde det ideelle jobmatch. Denne proces kan både være svær og tidskrævende. Vi står klar til at matche dig og drømmejobbet. Et match der skaber mest mulig værdi for begge parter.

Et job er ikke blot noget man står op til om morgenen. Det hænger i høj grad også sammen med menneskers identitet og trivsel. Derfor rammer det også hårdere den dag man mister jobbet og bliver ledig på arbejdsmarkedet. Den første reaktion er, at man skal hurtigst muligt tilbage i job. Det kan dog være svært at navigere arbejdsmarkedet, og man kan som ledig ende med at bruge meget tid og mange ressourcer på at søge ”de samme” jobs eller søge stillinger der egentlig ikke passer egne behov.

Her er det vigtigt at tage en dyb indånding og se indad – hvad er mine ønsker til et job? Det er altså vigtigt at lægge sine ressourcer det rette sted, og målrette sin jobsøgning til stillinger der er holdbare på længere sigt. Stillinger der interesserer, udfordre og udvikler. Vi kan hjælpe dig med at målrette din jobsøgning, og finde det job der giver dig og virksomheden mest mulig værdi.

Vi kan hjælpe dig med, at få indsigt i dine ønsker, behov, opgavetilgang, styrker og udviklingspotentialer. Vi kan hjælpe dig med at spotte spændende og relevante jobs, der passer til dine ønsker. Vi hjælper dig med at se oplagte muligheder og uopdagende potentialer. Kort sagt hjælper vi dig i processen fra ledig til job.

Vi starter altid talentmatchforløbet med en forventningsafstemning, hvor vi lytter til din situation, dine behov og ønsker. Herefter skal du tage stilling til hvilken rolle vi skal spille i processen. Dette kan gøres på mange måder, eksempelvis gennem et coachingforløb eller en profiltest. Det kan også være at der er behov for begge dele. Det er ikke et problem, vi kan skræddersy forløbet efter dine behov.

En pakkeløsning kan indeholde:

 • En introducerende samtale, hvor vi lytter til jeres situation og behov. Herudfra lægger vi en plan for hvor mange konsulenttimer i ønsker, hvilke profiler der er relevante for jer, og hvilke områder i ønsker at tackle.
 • Med i pakken får i én eller flere af e-stimates profiler, der dykker ned i respondenternes præferencer på forskellige områder.
 • En afsluttende samtale, hvor vi gennemgår resultaterne af respondenternes profiler. Denne samtale kan både foregå som en gruppesamtale eller flere/en individuel coaching.
 • Workshops/Foredrag
 • Udarbejdelse af handleplan eller/og strategi

I forbindelse med virksomhedsvækst anvender vi oftest en eller flere af nedenstående profilværktøjer:

 •    IQ potential
 •     e-interpersonal
 •     e-disc
Indkøbskurv