HR-udviklingsnetværk

Styrk dit arbejdsliv indenfor HR og minimere kompleksiteten du møder i din hverdag i dit arbejde med mennesker, teams, ledere og organisationer. Målet med dette HR udviklingsnetværk er at støtte dig med metoder og værktøjer så du kan navigere bedst i din HR-rolle og styrke dig i dit HR-arbejde.

Bliv toptunet på tidens HR!

I dette udviklingsnetværk vil du både høste gevinsterne ved netværket og forløbets opbygning med fokus på din progression,  hvor du vokser fagligt, personligt og relationelt.

Sammen skal vi udforske den kompleksitet, du som HR-ansvarlig møder i din hverdag i arbejde med mennesker, teams, ledere og organisationer. Dette udviklingsnetværk tager afsæt i Ex3 HR-hjulet, som er udviklet med udgangspunkt i mange års erfaring, og skabt til at styrke dig og samtidig give dig et værktøj til at navigere i din HR-rolle.

Du vil møde en rigdom af metoder til at styrke dit fundament som HR-ansvarlig. Dette sker bl.a. via tidsrelevante og indsigtsgivende indlæg, netværkssparring, Buddyteams, HR-værktøjer samt berigende dialoger og refleksioner og dernæst handlinger, som er med til at styrke dig i dit HR-arbejde.

Gode netværksrelationer er gensidige. UpNext HR-netværket bygger på en positiv grundtone og en åben og respektfuld mentalitet. Vi tror, at det er det bedste udgangspunkt for at relatere med andre mennesker, for at opnå synergi, for at kunne berige og blive beriget.

Gennemgående arbejder vi med Pay it Forward, som en måde at integrere en stærk CSR-profil, som en del af organisationer. Konkret betyder det bl.a., at en del af din betaling går til et formål, som I som netværk vælger i bedste giv det videre stil.

Vi ser frem til at berige og blive beriget af dig. 

Kan du genkende disse udfordringer…

 • Du vil gerne styrkes personligt, fagligt og relationelt i din HR-rolle
 • Du mangler overblikket indenfor HR
 • Du syntes det er svært at prioritere din opgaver
 • Du oplever at dine intentioner og ambitioner drukner i drift
 • Du føler dig splittet i din HR-rolle
 • Du vil gerne positionere dig i din HR-position som en central medspiller på alle niveauer
 • Du har svært ved at værdisætte dit arbejde i forhold til organisationen og ledelsen
 • Du oplever det er svært at gøre dine resultater synlige i organisationen
 • Du mangler faglig HR-sparring
 • Du ønsker at være en værdifuld sparringspartner for ledelsen indenfor tidens HR-tendenser

Lad os se hvad netværket kan gøre for dig….

 • Det kan skabe en stærk og velfunderet HR-organisation
 • Det kan styrke din faglighed
 • Det kan understøtte din succes med udførsel af dine daglige arbejdsopgaver
 • Det kan holde dig opdateret med ny viden og udviklingen inden for HR-området
 • Det kan være med til at fremtidssikre og understøtte din organisation på alle niveauer
 • Det kan give dig nogle spændende og berigende sparringspartnere
 • Det kan understøtte dig i din personlige, faglige og relationelle udvikling via bl.a. Buddy teams
 • Det kan give dig inspiration, indsigt og sparring til implementering af bæredygtighed og grøn omstilling i HR og i organisationen
 • Det kan give dig værdifulde relationer, ambassadører og fremtidige referencer i dit HR-arbejde

Program HR-udviklingsnetværket

 1. Hvordan har du integreret dine indsigter siden sidst?
 2. Kort oplæg – dagens tema
 3. Dialog og refleksion – hvad betyder dette for dig i dit job?
 4. Sparring
 5. Afslutning og dagens læring

Mødegange, tid og sted

Prisen inkluderer

 • 10 mødegange á 4 timer over 10 måneder fra kl. 8.30-12.30
 • Individuel personprofil og tilbagemelding med fokus på din rolle
 • Linkedin netværksgruppe
 • Drikkevarer, snack og sandwich til frokost

Vi starter i august og holder julefri i december

UpNext / Designmejeriet
Alhøjvej 2
8660 Skanderborg

Datoer

Kommer snart.

Tovholder på UpNext HR-udviklingsnetværket: 

Conny Ericon Andersen

Conny Ericon Andersen har 28 års erfaring som selvstændig iværksætter indenfor Human Relations samt virksomheds- og personudvikling. Med hendes virkelighedserfaring som leder og den teoretiske rygsæk i orden vil hun formidle essensledelse på en nærværende og inspirerende måde.

HR-Udviklingsnetværkets temaer

 1. HR-netværksmøde – HR-Rollen
  Her udforskes HR-rollen – det faglige, det personlige og det relationelle med Ex3 Explore, Extend, Exceed tilgangen. Vi sætter denne dag fokus på at få en fælles forståelse af, hvad HR kan gøre af forskel for fundamentet, potentialet og sammenhængskraften i en organisation.
  Som en del af dette netværk får du en personprofil. Der vil første mødegang blive givet en fælles intro til personprofil, som følges op af en online tilbagemelding på den enkeltes personprofil, med fokus på det faglige det personlige og det relationelle udtryk set i forhold til din HR-rolle.
 2. HR-netværksmøde – Organisationens HR fundament
  Som HR navigerer du med stor sandsynlighed mellem det strategiske, det taktiske og det operationelle. Din kontaktflade er stor, og du føler, at du har brug for bred viden, om hvad der foregår på alle niveauer. Vi udforsker derfor HR fundamentet i organisation. Her kigger vi på strategi, vision, kultur, branding og samfundsansvar. Du får rig mulighed for at koble det til din egen organisation.
 1. HR-netværksmøde – HR og ledelse
  I din HR-rolle oplever du sikkert, at du kan se på organisationen og samspillet udefra. På dette netværksmøde udforsker vi, hvordan du som HR kan forholde dig til organisationens tilgang, ledelse, mestring, metode og samspil. Vi kobler det sammen med HR’s rolle i forhold til at understøtte og udvikle dette.
 2. HR-netværksmøde – Udvidelse af potentialet
  Med dit helikopterperspektiv, vil du med stor sandsynlighed kunne få øje på HR potentialet i organisationen. Det er her du skal øve dig i at prioritere, træffe de rigtige valg og arbejde målrettet med potentialet. Så dette møde handler om HR potentiale i forhold til relationer, og på hvordan dette kan udvikles igennem transition, trivsel, brobygning og arbejdsmiljø.
 3. HR-netværksmøde – HR Organisering
  Der er mange bolde, regler og muligheder indenfor HR. Så vi dykker på dette møde ned i hvordan HR-organisering kan styrkes. Dette gør vi blandt andet ved at udfolde områderne: rekruttering, HR-Management – omstillingen fra analog til digital kommunikation, HR-Development og Personalehåndbog. Dette handler allermest om at skabe struktur og frigive ressourcer.
 1. HR-netværksmøde – At navigere som HR
  Vi har besøgt både HR fundament og HR potentiale og er nået til at udleve HR sammenhængskraften. Nu handler det om at navigere i din HR-rolle. Vi kommer til at kigge nærmere på årshjulet, nytænkning, opkvalificering og kommunikation. Vi kommer bl.a. til at arbejde med hvilken tone, der er motiverende og hvordan du møder medarbejderne bedst muligt.
 2. HR-netværksmøde – Sammenhængskraften
  Vi tager denne gang et spadestik dybere i forhold til at udleve HR sammenhængskraften i organisationen. Temaet er generering. Her vil vi arbejde med performance, arbejdsprocesser, kerneopgaver og synergi.
 1. HR-netværksmøde – HR og grøn omstilling
  Et af tidens fokusområder er grøn omstilling. Det er vigtigt, at HR er med til at understøtte organisationens grønne forretningsudvikling, så organisationen er parat og fremtidssikret i forhold til både bæredygtighed, de 17 verdensmål og grøn omstilling. Her vil vi arbejde med modellen Det Grønne Kompas samt fokus på, at en grøn omstilling kalder på en grøn indstilling.
 2. HR-netværksmøde – Årshjulet
  Denne mødegang kommer til at stå i læringens tegn, opsamling af indsigter og hvilke centrale fokuspunkter du skal arbejde videre med. Du få mulighed for at få sparring på din virksomheds HR Årshjul, drøfte og sparre om hvordan I kan sætte de bedste rammer for jeres HR.
 3. HR-netværksmøde – HR visionen
  Vi runder af og tager en status på din faglige, personlige og relationel udvikling henover året. Vi sætter vision for dit/jeres næste år med HR og sender dig afsted med et større netværk og sammenhængskraft til at du får succes i din HR-rolle.

TILMELDING

HR-udviklingsnetværk​

Styrk din position indenfor HR, få overblik over den kompleksitet du møder i din hverdag og få sparring fra “kolleger”.

Pris:  16.000 kr. (ekskl. moms)

(pris incl. moms kr. 20.000)
 early bird pris – 10%

Indkøbskurv