Handels- og leveringsbetingelser​


Disse handels- og leveringsbetingelser gælder for erhvervsdrivendendes køb af produkter, kurser og uddannelser, både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af Ex3 ApS (herefter kaldet Ex3).

www.Ex3Vision.com, www.Ex3Relation.com og www.Ex3People.com ejes og drives af Ex3 ApS, Alhøjvej 2, Stilling, 8660 Skanderborg, CVR-nr. 41529113. Selskabet er en del af CAKE Holding CVR-nr. 21820105.

Kontakt os via info@ex3vision.com eller ring på +45 70 24 16 50.

YDELSER OG PRODUKTER

Ex3 leverer tjenesteydelser i form af abonnementer til partnerskabspakker (med adgang til community og understøttende materiale), uddannelser, kurser, certificeringer, events og medlemskaber til netværk og onlineklub. Ex3 sælger desuden fysiske produkter i form af procesværktøjer, understøttende procesmateriale, bøger mm. via webshop.

Som kunde hos Ex3 kan du således kun købe rådgivning og andre tjenesteydelser som understøttende support mm. som abonnent, men du kan købe vores uddannelser uden abonnement. Abonnementsaftaler er reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

PRISER

Ex3 henvender sig både til B2B/erhvervslivet og B2C/private. Disse er adskilt således at priser på Ex3Vision.com er angivet i danske kroner eks. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesomkostninger, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen i forbindelse med købet.

Mens priserne på Ex3Relation.com er angivet i danske kroner inkl. moms.

Ex3 forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter. Køber du et abonnement eller et medlemskab, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

BETALING

Du kan betale med alle store debet og kreditkort så som VisaDankort, Visa, Mastercard og American Express. Du modtager straks efter købet en ordrebekræftelse og faktura på email til den opgivne email-adresse.

Ved særskilt aftale herom kan betaling ske til vores bankkonto.

Vi har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

KØB OG LEVERING AF DIGITALE YDELSER

Når købet er gennemført, modtager du en velkomstmail til Ex3 Partnerportalen og en ordrebekræftelse og faktura via. den oplyste email-adresse. Køb foretages som udgangspunkt gennem www.Ex3Vision.com, dog er det muligt i forbindelse med køb af Organisation eller Corporate abonnementer og efter særlig aftale at modtage faktura med 14 dages betalingsfrist for beløb over kr. 10.000. Email-adressen kan du altid selv ændre via. din brugerkonto på Ex3 Partnerportalen.

Fysiske kurser, netværksaftener og uddannelser afholdes enten hos Ex3 eller på nærmere aftalt og bekræftet adresse.

Alle produkter skal betales før adgang eller afholdelse.

KØB AF BØGER OG ANDRE FYSISKE PRODUKTER

Køb af fysiske produkter kan ske enten i forbindelse med et fysisk arrangement eller direkte på websitet. Betaling sker ved bestilling. Sker købet ved et fysisk arrangement leveres produktet (hvis lagerførende) straks. Sker købet på hjemmesiden leveres materialet så vidt muligt inden for en uge.

Modtager vi pakker retur, der ikke er afhentet, betaler du selv for at få bogen tilsendt igen.

KØB AF CERTIFICERINGER KURSER, UDDANNELSE

Lukkede certificeringer, kurser og uddannelser, af fysiske karakter, aftales direkte med Ex3, herunder leveringstidspunkt og -sted.

For både åbne og lukkede certificeringer, kurser og uddannelser af fysisk karakter gælder følgende:

  • Framelding til fysiske certificeringer, kurser og uddannelser skal altid foregå på mail til info@ex3vision.com.
  • Ved framelding/afbestilling til produkt tilknyttet dig som abonnent, mindre end 1 måned til afholdelse/levering, betales 50 % af prisen. Ved mindre end 14 dage til afholdelse betales 100%.
  • Såfremt afbud handler om fysisk fremmøde i forbindelse med dit køb, vil du ved afbud mindre end 3 dage før, have mulighed for erstatningskøb. Pengene tilbagebetales ikke.
  • I forbindelse med køb af flere certificeringer, er der ingen krav til hvornår disse skal være gennemført.

Ex3 forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold.

BRUGSRET TIL PRODUKTER OG YDELSER

Alle rettigheder til materialer (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Ex3.

Når du køber et Partnerskab, uddannelse eller kurser, opnår du mulighed for at tilgå det købte materiale via login på Ex3 Partnerportalen. Materialet kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med Ex3.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos Ex3.

Konstaterer Ex3, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

B2B Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Bemærk, at der som udgangspunkt ikke er fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse eller et produkt, kan du vælge enten at skrive til info@ex3vision.com eller ringe til os på Telefon: +45 70 24 16 50

 

B2C Private kunder er omfattet af købeloven.

Som privatkunde forhandles billetter til events via vores webshop på Ex3Relation.com. Du vil efter købet modtage en ordrebekræftelse, som fungerer som din billet, din dokumentation for klippekort eller dit medlemsbevis og din kvittering.

Køb af klippekort og produkter, der er foretaget som privat kan fortrydes i 14 dage efter købet i ubrugt stand. Klippekort er aktiveret og dermed i brugt stand, når koden er anvendt ved køb af event.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du modtog det købte.

Inden fortrydelsesretten udløber skal du informere os om fortrydelse af købet ved at sende en skriftlig meddelelse, f.eks. via post eller e-mail. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Derudover skal du returnere eller tilbagelevere varen til os inden for en rimelig tidsfrist fra meddelelsen sendes, og senest ved udløbet af den 14-dages fortrydelsesret.

ABONNEMENTSVILKÅR

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du bliver partner gennem et abonnement hos Ex3. Som medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder. Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem.

Tilmelder du dig et Ex3 abonnement, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementets pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden www.Ex3Vision.com. Køber du et abonnement, ændres prisen på det valgte abonnement ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

Ex3 forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver Ex3 et rimeligt varsel.

Du har adgang til Ex3 Partnerskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for følgende oplysninger:

  • Dit eller din virksomheds navn, adresse og CVR-nummer
  • Dit eller brugerens navn, email-adresse og telefonnummer
  • Såfremt jeres abonnement giver adgang til flere brugere, tilknyttes disse via Ex3 Partnerportalen, for efterfølgende at modtage link og information.

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under privatlivspolitik.

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som abonnent, modtager du straks to mails: en ordrebekræftelse med faktura samt en velkomstmail med login-oplysninger til Ex3 Partnerportalen (såfremt du ikke modtager disse opfordrer vi til at du tjekker din spam/uønskede mail).

BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til klubmedlemsskab og abonnementsplatformen skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette ske via Ex3 Partnerportalen.

Du kan betale med debet og kreditkort så som VisaDankort, Visa, Mastercard og American Express. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en ordrebekræftelse på den opgivne email-adresse.

Abonnementet betales enten månedsvis eller årligt. Begge typer abonnement betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.

Ex3 fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du kan finde alle dine ordrer via. din brugerkonto på Ex3 Partnerportalen

Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

BRUG AF ABONNEMENTSPLATFORMEN EX3 PARTNERPORTALEN

Som medlem får du en personlig, ikke-eksklusiv adgang til brug af Ex3 Partnerportalen. Denne adgang giver dig udelukkende adgang til det der tilhører dit valgte partnerskab, samt de modeller, som du bliver certificeret i. Detaljer fremgår i disse abonnementsvilkår.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. Ex3 har ikke adgang til dine adgangskoder, du kan selv generere ny adgangskode ved login. 

Kombinationen af e-mail og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.

MEDLEMSFORDELE OG KØB AF ENKELTSTÅENDE OPGAVER

Som medlem af Ex3 Partnerskab har du en række forskellige muligheder og fordele, både gennem din partner løsning og det tilknyttede loyalitetsprogram.

Du vil som partner også kunne opnå rabat i forbindelse med køb af Ex3 uddannelser og kurser, i nogle tilfælde afhængig af din abonnementstype. Ex3 forbeholder sig ret til at ændre på rabatter uden varsel.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for Ex3, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

ÆNDRING, OPSIGELSE OG AFBRYDELSE

Ønsker du at ændre dit abonnement bedes du kontakte os på info@ex3vison.com.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement i Ex3 Partnerskab via din konto på platformen under fanen abonnement. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til Ex3. Af sikkerhedsmæssige årsager kan abonnementet ikke opsiges på anden vis.

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Ex3 forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt Ex3 suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED­­­­

Hos Ex3 mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under privatlivspolitik.

Ex3, alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

  • Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold
  • Have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder
  • Vil straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt

Du accepterer at underrette Ex3 i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER FOR FORBRUGERE

Hvis du er utilfreds med det produkt, du har købt hos Ex3, opfordrer vi dig til straks at rette henvendelse til os, så vi kan finde en løsning.

Er Ex3’s endelige forslag til løsning ikke acceptabel, kan du indgive klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Ex3 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@ex3vision.com.

LOVVALG OG VÆRNETING

Uoverensstemmelser mellem Ex3 og dig om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for dansk domstol og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret november 2021. Ex3 tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.

Indkøbskurv