Green Business:Meget mereend miljøet

Af Ida Worm Bech

Grøn omstilling er meget mere end ønsket om en sundere planet

Når vi siger bæredygtighed eller Green Business, så er der mange, der automatisk forbinder det med et fokus på miljøet, og ønsket om en sundere og grønnere planet. Dét er det også – men Green Business er så meget mere end kun klimarelateret.

Grøn omstilling kræver nye handlemønstre

Grøn omstilling kræver i mange tilfælde en omstilling til nye bæredygtige tanker og handlemønstre. Hos UpNext arbejder vi med adfærdsdesign. For os handler det om at motivere og engagere virksomheder og organisationer – og deres medarbejdere til at tænke ud af boksen og skabe løsninger, der rykker, frem mod FN’s mål i 2030.


” Adfærdsdesign handler helt grundlæggende om at påvirke vores valg
og handlinger, ved at ændre på aspekter af vores omgivelser, der ud fra psykologisk teori, antages at have betydning for vores valg og handlinger.”
– Niels Holm Jensen & Andreas Lieberoth, 2017


Green Business er mere end et fokus på miljøet.

Miljøet er vigtigt, men ikke det eneste fokus, når en virksomhed skal være grøn. I vores arbejde med Green Business arbejder vi ud fra FN’s 17 verdensmål, som blev udviklet med et mål om, at skabe en mere bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Der blev vedtaget 17 mål og hele 169 delmål med et fokus på at sikre social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed verden over. Disse mål er tæt forbundne og påvirker hinanden, og derfor kan en virksomhed ikke kun tænke klima, når det handler om grøn omstilling.Har I indtænkt opkvalificering i jeres grønne forretning?

En stor del af arbejdet med de 17 verdensmål handler om at skifte mentalitet og mindset. Når en virksomhed ønsker en grønnere mentalitet, er det derfor ikke kun ansvarligt forbrug og produktion, som skal tænkes ind i forretningsplanen. Har din virksomhed indtænkt ligestilling? Har I en CSR-strategi? Hvordan benytter og løfter din virksomhed lokalsamfundet? Hvad gør I for at videreuddanne og kvalificere jeres medarbejdere?Opkvalificering gør hele forskellen

Den store udfordring ligger nemlig i at ændre vaner og adfærd. Selv med høj bevidsthed om hvad der er rigtig, er vores hjerne sådan sat sammen, at vi i langt de fleste timer af døgnets 24 timer slår på automatpilot og gør det, vi plejer.  Derfor handler opkvalificering i forbindelse med grøn omstilling ikke kun om at vælge hvad I vil gøre i jeres virksomhed, men i høj grad om at skabe fællesskab og mentalitet der understøtter de bæredygtige tiltag, som I vælger.

Dette er alt sammen brugbare tanker i forhold til en grøn mentalitet.

Indkøbskurv