Case: Trademark Living A/S


Tema: Teamudvikling

“Den åbne og ærlige teamudviklingsproces har løftet os”


Har du fået en følelse af, at I er klar til (Up)Next step? spurgte vi Marianne om.

”Jep, jeg har en klar følelse af samhørighed og en fælles følelse af at, vi vil mere – både med hinanden og ikke mindst flytte Trademark Living til nyt level”

Marianne er en del af Trademark Living, og hun var med, da salgsteamet var samlet til Teamudviklingsworkshop hos UpNext. Trademark Livings team består af 8 personer, hvis hovedopgave er at sikre sig, at kunderne får en god service, markedsføring af brandet, at der bliver designet nye produkter, at der er varer på hylderne og at der kommer penge i kassen.  ”Vi er en åben og meget snakkende gruppe med et godt sammenhold. En gruppe som i egne øjne er ”for fede”  fortæller Sanne om hendes oplevelse af teamet.  Derfor var målet under eftermiddagens samling omkring teamhjulet at sætte fokus på teamet, og hvordan de kunne blive endnu bedre sammen.

Tre timer der giver teamet en klar retning og samhørighed

Scenen er sat – der var afsat 3 timer, hvor Conny Ericon Andersen og Rikke Nørgaard var indbudt som facilitatorer på en proces omkring Teamhjulet med Trademark Livings salgsteam. Teamhjulet er et dialogværktøj, som er udviklet til at skabe dialog om, hvad der er vigtigt for den enkelte, samt udfordre dilemmaer og tabuer i teamsamarbejdet. Det er et værktøj, som giver noget fælles at ankre ind i, og som gør, at både den stille og den talende i teamet får plads og taletid.

Teamet fortæller her om deres oplevelse:

”Teamudviklingshjulet er et fantastisk redskab til at dykke ind i teamet, virksomheden og hver enkel. Mega god ting at sidde omkring et ”fælles tredje” det gør det konkret og ”gulvet fanger”. Post-it-sedlerne og snakken omkring placeringer af egne valg af ord på hjulet, var en god og hurtig spring ned i/ind til det, der rører sig og er vigtig for den enkelte. Alle kom til orde og der var plads til at andre kunne bygge på.” fortæller Sanne som var med til processen for anden gang.

Jan som er ejerleder, sad også med og sluttede dagen af med at sige: “tydeligt bekræftet, at jeg har et team med nysgerrighed, åbenhed og stor drivkraft. Et team der har lysten til, at vi får hverdagen til at hænge sammen med stor respekt for både arbejdet og hinanden“.

Marianne synes på den ene siden tiden gik hurtigt, men at de alligevel nåede meget på de 3 timer, som workshoppen var: “Det var så dejligt at opleve, at vi kan være mere ærlige, åbne, uenige, nysgerrige, spørgende, hvilket kun kan flytte os. Jeg har klart en følelse af samhørighed og en fælles følelse af, at vi vil mere – både med hinanden og ikke mindst flytte Trademark Living til et nyt levet”.


Mere samarbejde og fællesskab i hverdagen

Da vi et par uger efter havde opfølgning og spurgte til, hvad der var blevet anderledes var Klaus og Sanne næsten enige. De har begge deltaget på to workshops med to forskellige teams i virksomheden, først med lager teamet og dernæst med salgsteamet. Både Klaus og Sanne fungerer som brobyggere i dagligdagen hos Trademark Living.

Der er blevet mere samarbejde, og vi er blevet bedre til at løse opgaverne i fællesskab” siger Klaus. Sanne supplerer: “Det kan siges med et højt ‘vi er for gode’. Udviklingspotentialet i at vi hver enkelt tager ansvar, at teamet bliver bedre lyttere, og kommunikationen og samarbejdet styrkes endnu mere, så alle får en fællesskabsfølelse og får den fulde forståelse af, at ‘ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele” som vi lærte fra jer i UpNext.“.

Sanne fortsætter: “Workshoppen har givet os en bevidsthed om hvor og hvordan teamet anskuer tingene på hver især i forhold til hinanden. Det har givet en klarhed over, hvor vi kan og skal sætte ind, også her er det essentielt at vi får “plukket” de lavt hængende frugter”.


Vil du høre mere om, hvordan dit team også kan blive rykket til et nyt niveau? Så kontakt os allerede i dag.

Medarbejder står på teamhjulet
Indkøbskurv