Talk the talkwalk the walk

Verdensmål og den grønne vision i Up Next

  

I UpNext er vi meget bevidste om “walk the talk”, men også at det er en proces, og at det kræver en strategi og ikke mindst at arbejde verdensmål og bæredygtighed ind på flere niveauer. Så ét er, hvad vi gerne vil, hvor vi vil hen, hvilken forskel vi gerne vil gøre. Noget andet er, hvordan vi som individer i vores organisation skaber en fælles forståelse og mentalitet, som sikrer, at vi arbejder mod et fælles mål.

Vi har i UpNext taget vores egen medicin og med udgangspunkt i Det grønne Kompas taget stilling til, hvilke verdensmål vi læner os op ad og opererer ud fra.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Trivsel er et stort fokus, når vi arbejder med organisationsudvikling. Den menneskelige trivsel og udvikling er et hjertebarn, som vi vægter højt i udviklingen af vores værktøjer og i vores virke som konsulenter. Det er et vigtigt grundlæggende fundament for at skabe værdi, som vi omsætter fra tanke til handling i vores arbejde med kunder, samarbejdspartnere og internt i vores organisation.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk trivsel

Ligeledes arbejder vi for at skabe jobs og vækst gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation. Med vores fokus på de tre bundlinjer (people, planet, profit) er det vores hensigt at skabe rammer og kreative miljøer, der kan understøtte nytænkning og høj værditilførsel i virksomheder og organisationer med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Med fokus på Jorden har vi valgt at arbejde med forretningsudvikling og forretningsledelse med udgangspunkt i Det grønne Kompas. Dette værktøjer giver overblik, indsigt og bevidsthed på elementer, som berører bæredygtig mentalitet, adfærd, produktion og forbrug. Vi styrker virksomheder og organisationer til at tage bevidste bæredygtige valg på alle niveauer – strategisk, taktisk og operationelt. Vi understøtter igennem konsulentydelser, uddannelse og certificering af aktører en proces, der kan gøre virksomheder og organisationer mere bæredygtige og sikre en grøn markedsposition i forhold til deres mange interessenter.

Verdensmål 17: Partnerskaber for forhandling

Vi er i tæt alliance med lokale og nationale aktører, der arbejder med de 17 verdensmål og bæredygtighed. Vi bringer os selv i spil for at gøre en forskel lokalt, nationalt og internationalt. Vi tror på ringe i vandet, og derfor arbejder vi bevidst med at etablere partnerskaber, der kan gøre den største forskel – med erkendelsen af at vi aldrig helt ved, hvad dette er. Partnerskabet UpNext bygger på at dele viden, visdom og erfaringer, der bringer ekspertise og ressourcer i spil, som kan understøtte en bæredygtig udvikling i danske virksomheder og på verdensplan.

Vi tror på Væredygtighed

Væredygtighed er et begreb, som er udviklet af Center for Væredygtighed. Netop denne tilgang mener vi, er et af hovedelementer i forhold til at arbejde med bæredygtig indstilling. Væredygtighed defineres som bevidsthed bag handlinger og processer forankret i, hvad det vil sige at være i og uden for fællesskabet.

Center for væredygtighed har beskrevet 8 Væredygtighedsmål, som supplement til de 17 Verdensmål:

Vores arbejde er inspireret af netop denne tilgang. Handlinger og adfærd bag bæredygtige tiltag er drevet af mennesker og følelser, og derfor er det i en omstillingsproces også vigtigt at fokusere på, hvordan vi motiveres og leder i en bedre retning.

Vi opfordrer og udfordrer vores kunder og hinanden til selvrefleksion og bevidsthed om, hvor deres (og virksomhedens) plads er i verden – hvilket samspil der er, og hvilket aftryk de efterlader – eller ønsker at efterlade.

Indkøbskurv